top of page

Podcasts & Radio

מהי "אלימות פוליטית"? למה כל כך קשה להגדיר את התופעה? ואיך גופי אכיפת החוק צריכים להתייחס אליה? דיברנו עם פרופ' סיוון הירש-הפלר, מרצה בבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה המתמחה בקיצוניות פוליטית.

Studio

מפעל ההתנחלויות. צמד המילים הזה מעורר בכל אחד ואחת מאיתנו מטען של רגשות שונים ומשונים, אך יצא לכם לחשוב- האם מפעל ההתנחלויות הצליח? בשעה מרתקת, פרופ' סיון הירש הפלר, בוחנת במחקריה את המניעים לקיצוניות ואלימות פוליטית וכיצד ניתן למתן השפעתם של תהליכים אלה על מנת לעודד דינמיקה פוליטית שאינה אלימה, הגיעה לדבר על ספר חדש עליו עמלה כ-10 שנים הבוחן את שאלת ההצלחה של מפעל ההתנחלויות.

בספר היא הציגה מהי בעצם קבוצה, סקרה את מפעל ההתנחלויות מרבדים שונים וכמובן- בחנה מהי הצלחה?

אז מה אתם מהמרים? מפעל ההתנחלויות הצליח או לא? מוזמנים להאזין לפרק ולהחליט בעצמכם

סיון הירש הפלר על הקשר שבין זהות דתית לבין פעילות פוליטית אלימה ובלתי חוקית

סיון הירש הפלר בשיחה אישית עם טלי ליפקין שחק על ימין וקיצוניות פוליטית

bottom of page